Blog

Росица
Радилова

През 2002 г. придобива степен „магистър“ по право в СУ „Св. Климент Охридски“ с допълнителни специализации „Правораздаване“ и „Международно право и международни отношения“.  От 2005 г. до 2017 г. работи като юрист в Токуда Банк АД, като заема различни позиции от юрисконсулт до ръководител сектор „Инвестиции и човешки ресурси“ в направление „Правно“, член на Кредитния комитет и ръководител отдел „Вътрешен контрол“ на Банката като инвестиционен посредник. От 2017 г. до 2019 г. е ръководител отдел „Нормативно съответствие“ в УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД /ново наименование „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД.