Новини

Стартира публично предлагане на фонда Делтасток Глобален Фокус

Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД е дъщерно дружество 100% собственост на МК Брокерс АД. На база издадения лиценз и разрешение от Комисията за финансов надзор,  Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД организира и управлява Договорен фонд „Смарт Глобал Фънд“. Стремежът ни е да предоставим алтернативен път за растеж на капитала, с което да посрещнем нуждите на клиентите и инвеститорите.

Считано от 12.02.2018 г. Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД стартира публичното предлагане на дяловете на фонда.

Клиентите и инвеститорите могат да закупят дялове на посочения в проспекта и ключовата информация за инвеститорите адрес. Дяловете се закупуват по емисионна стойност. Цялата информация свързана с Договорен фонд „Смарт Глобал Фънд“ можете да откриете на интернет страницата на дружеството www.smartfund.bg в раздел

За нас / Документи / Документи за ДФ Смарт Глобал Фънд или на връзката тук.