Нашата мисия

Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД дава професионална алтернатива за управление на спестяванията ви. Нашата цел е да изградим дългосрочни отношения с клиентите си като им предоставим възможността не само да увеличат своите спестявания и своето богатство, но и да планират своето бъдеще. Да предлагаме висококачествени услуги според нуждите и потребностите на клиентите.

  1. Високо ниво на конфиденциалност – конфиденциалността и дискретността са основните принципи в нашата работа.
  2. Персонализирана инвестиционна стратегияиндивидуална инвестиционна консултация за структуриране на портфейл за всеки наш клиент.
  3. Глобален обхват
  4. Незабавна ликвидност– парите на нашите клиенти са инвестирани в ликвидни финансови инструменти и са на разположение по всяко време.
  5. Гаранция за сигурност