Документи

Разрешение

Проспект

Политика за поверителност

Правила за поддържане и управление на ликвидността

Правила за оценка на портфейла и за определяне на НСА

Правила за оценка и управление на риска

Ключова информация за инвеститорите

Правила за подаване на заявки чрез интернет

Правила на договорен фонд Смарт глобал фънд

Права на притежателите

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2021г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2020 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2019 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2018 г.

Политика, свързана с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Оповествяване, свързано с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Оповестяване, свързано с политиката за ангажираност

Политика по възнагражденията

Оповествяване, свързано с политиката по възнаграждения

Справки 77

Справка по чл. 77, 30.11.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.11.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.10.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.10.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.09.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.09.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.08.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.08.2022 г.

Справка по чл. 77, 29.07.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.07.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.06.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.06.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.05.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.05.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.04.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.04.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.03.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.03.2022 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.12.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.12.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.11.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.11.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.10.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.10.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.09.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.09.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.08.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.08.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.07.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.07.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.06.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.06.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.05.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.05.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.04.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.04.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.03.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.03.2021 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2021 г.

Справка по чл. 77 за 2020 г.

Справка по чл. 77 за 2019 г.

Справка по чл. 77 за 2018 г.

Финансови отчети

2022 г.- Шестмесечен отчет част втора;

2022 г.- Шестмесечен отчет част първа;

2022 г.- Шестмесечен отчет част трета. /справки образец/

2021 г. – Годишен отчет

2021 г.-  Доклад за дейността

2021 г. – Доклад на одитора

2021 г. – Справки за Договорни фондове

2021 г. – Шестмесечен отчет част трета

2021 г. – Шестмесечен отчет част втора

2021 г. – Шестмесечен отчет част първа

2020 г. – Годишен отчет част трета

2020 г. – Годишен отчет част втора

2020 г. – Годишен отчет част първа

2020 г. – Шестмесечен отчет част трета

2020 г. – Шестмесечен отчет част втора

2020 г. – Шестмесечен отчет част първа

2019 г. – Годишен отчет част трета

2019 г. – Годишен отчет част втора

2019 г. – Годишен отчет част първа

2019 г. – Шестмесечен отчет част трета

2019 г. – Шестмесечен отчет част втора

2019 г. – Шестмесечен отчет част първа

2018 г. – Годишен отчет част трета

2018 г. – Годишен отчет част втора

2018 г. – Годишен отчет част първа

2018 г. – Шестмесечен отчет част трета

2018 г. – Шестмесечен отчет част втора

2018 г. – Шестмесечен отчет част първа