Документи

Справки 77

Справка по чл. 77, 15.05.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.04.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.04.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.03.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.03.2022 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.12.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.12.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.11.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.11.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.10.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.10.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.09.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.09.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.08.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.08.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.07.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.07.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.06.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.06.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.05.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.05.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.04.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.04.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.03.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.03.2021 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2021 г.

Справка по чл. 77 за 2020 г.

Справка по чл. 77 за 2019 г.

Справка по чл. 77 за 2018 г.

Финансови отчети

2021 г. – Годишен отчет

2021 г. – Доклад за дейността

2021 г. – Доклад на одитора

2021 г. – Справки за Договорни фондове

2021 г. – Шестмесечен отчет част трета

2021 г. – Шестмесечен отчет част втора

2021 г. – Шестмесечен отчет част първа

2020 г. – Годишен отчет част трета

2020 г. – Годишен отчет част втора

2020 г. – Годишен отчет част първа

2020 г. – Шестмесечен отчет част трета

2020 г. – Шестмесечен отчет част втора

2020 г. – Шестмесечен отчет част първа

2019 г. – Годишен отчет част трета

2019 г. – Годишен отчет част втора

2019 г. – Годишен отчет част първа

2019 г. – Шестмесечен отчет част трета

2019 г. – Шестмесечен отчет част втора

2019 г. – Шестмесечен отчет част първа

2018 г. – Годишен отчет част трета

2018 г. – Годишен отчет част втора

2018 г. – Годишен отчет част първа

2018 г. – Шестмесечен отчет част трета

2018 г. – Шестмесечен отчет част втора

2018 г. – Шестмесечен отчет част първа