Документи

Правила за вътрешно подаване на сигнали в УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД

Общи условия, приложими към договорите за предоставяне на допълнителни услуги

Правила за оценка на клиентските активи

Правила и процедури за реда за събиране на информация

Правила за управление на риска

Политика за жалби

Политика за изпълнение на поръчките на КИС

Политика за изпълнение на поръчките на клиенти

Политика за правото на глас

Правила конфликт на интереси

Правила правен риск

Политика за възнаграждения

Оповестяване, свързано с политиката за ангажираност.

Политика за поверителност

Политика за ангажираност

Оповествяване, свързано с политиката по възнаграждения

Правила лични сделки

Тарифа

Лиценз

Политика, свързана с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Оповествяване, свързано с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

Основен информационен документ 24.04.2024г.

Основен информационен документ – непрофесионални инвеститори за многократна покупка на дялове 24.04.2024.

Резултати за минали периоди 2022

Разрешение

Проспект

Политика за поверителност

Правила за изчисление  НСА на Смарт Глобъл Фънд

Правила Риск Смарт Глобал Фънд

Правила Ликвидност на Смарт Глобал Фънд

Ключова информация за инвеститорите.

Правила за подаване на заявки чрез интернет

Правила на договорен фонд Смарт Глобал Фънд

Политика стрес тестове за ликвидността на ДФ СГФ

Права на притежателите

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2023 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2022 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2021г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2020 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2019 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2018 г.

Политика, свързана с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Оповествяване, свързано с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

Оповестяване, свързано с политиката за ангажираност.

Политика по възнагражденията

Оповествяване, свързано с политиката по възнаграждения

Справки 77

Справка по чл. 77, 0106_3006.2024 г.

Справка по чл. 77, 0105_3105.2024 г.

Справка по чл. 77, 0104_3004.2024 г.

Справка по чл. 77, 0103_3103.2024 г.

Справка по чл. 77, 0102_2902.2024 г.

Справка по чл. 77, 0101_3101.2024 г.

Справка по чл. 77, 0112_3112.2023 г.

Справка по чл. 77, 0111_3011.2023 г.

Справка по чл. 77, 0110_3110.2023 г.

Справка по чл. 77, 0109_3009.2023 г.

Справка по чл. 77, 0108_3108.2023 г.

Справка по чл. 77, 0107_3107.2023 г.

Справка по чл. 77, 0106_3006.2023 г.

Справка по чл. 77, 0105_3105.2023 г.

Справка по чл. 77, 0104_3004.2023 г.

Справка по чл. 77, 0103_3103.2023 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2023 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2023 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2023 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2023 г.

Справка по чл. 77, 30.12.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.12.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.11.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.11.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.10.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.10.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.09.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.09.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.08.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.08.2022 г.

Справка по чл. 77, 29.07.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.07.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.06.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.06.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.05.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.05.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.04.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.04.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.03.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.03.2022 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.12.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.12.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.11.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.11.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.10.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.10.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.09.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.09.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.08.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.08.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.07.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.07.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.06.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.06.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.05.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.05.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.04.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.04.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.03.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.03.2021 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2021 г.

Справка по чл. 77 за 2020 г.

Справка по чл. 77 за 2019 г.

Справка по чл. 77 за 2018 г.

Финансови отчети

2024 г – Одиторски доклад

2024 г – Годишен финансов отчет

2024 г – Справки по образец

2023 г – Шестмесечен отчет част 3 (справки по образец)

2023 г – Шестмесечен отчет част 2

2023 г – Шестмесечен отчет част 1

2022 г.–ГФО и доклад за дейността

2022 г. – Доклад на одитора

2022г.- Справки за договорни фондове.

2022 г.- Шестмесечен отчет част втора;

2022 г.- Шестмесечен отчет част първа;

2022 г.- Шестмесечен отчет част трета. /справки образец/

2021 г. – Годишен отчет

2021 г.-  Доклад за дейността

2021 г. – Доклад на одитора

2021 г. – Справки за Договорни фондове

2021 г. – Шестмесечен отчет част трета

2021 г. – Шестмесечен отчет част втора

2021 г. – Шестмесечен отчет част първа

2020 г. – Годишен отчет част трета

2020 г. – Годишен отчет част втора

2020 г. – Годишен отчет част първа

2020 г. – Шестмесечен отчет част трета

2020 г. – Шестмесечен отчет част втора

2020 г. – Шестмесечен отчет част първа

2019 г. – Годишен отчет част трета

2019 г. – Годишен отчет част втора

2019 г. – Годишен отчет част първа

2019 г. – Шестмесечен отчет част трета

2019 г. – Шестмесечен отчет част втора

2019 г. – Шестмесечен отчет част първа

2018 г. – Годишен отчет част трета

2018 г. – Годишен отчет част втора

2018 г. – Годишен отчет част първа

2018 г. – Шестмесечен отчет част трета

2018 г. – Шестмесечен отчет част втора

2018 г. – Шестмесечен отчет част първа