Документи

Основен информационен документ 28092023г.

Резултати за минали периоди 2022

Разрешение

Проспект

Политика за поверителност

Правила за изчисление  НСА на Смарт Глобъл Фънд

Правила Риск Смарт Глобал Фънд

Правила Ликвидност на Смарт Глобал Фънд

Ключова информация за инвеститорите.

Правила за подаване на заявки чрез интернет

Правила на договорен фонд Смарт Глобал Фънд

Политика стрес тестове за ликвидността на ДФ СГФ

Права на притежателите

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2022 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2021г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2020 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2019 г.

Оповестяване по реда на чл. 43 от Наредба 44 за 2018 г.

Политика, свързана с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Оповествяване, свързано с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

Оповестяване, свързано с политиката за ангажираност.

Политика по възнагражденията

Оповествяване, свързано с политиката по възнаграждения

Справки 77

Справка по чл. 77, 0109_3009.2023 г.

Справка по чл. 77, 0108_3108.2023 г.

Справка по чл. 77, 0107_3107.2023 г.

Справка по чл. 77, 0106_3006.2023 г.

Справка по чл. 77, 0105_3105.2023 г.

Справка по чл. 77, 0104_3004.2023 г.

Справка по чл. 77, 0103_3103.2023 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2023 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2023 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2023 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2023 г.

Справка по чл. 77, 30.12.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.12.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.11.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.11.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.10.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.10.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.09.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.09.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.08.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.08.2022 г.

Справка по чл. 77, 29.07.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.07.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.06.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.06.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.05.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.05.2022 г.

Справка по чл. 77, 30.04.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.04.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.03.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.03.2022 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2022 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2022 г.

Справка по чл. 77, 31.12.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.12.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.11.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.11.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.10.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.10.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.09.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.09.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.08.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.08.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.07.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.07.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.06.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.06.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.05.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.05.2021 г.

Справка по чл. 77, 30.04.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.04.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.03.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.03.2021 г.

Справка по чл. 77, 28.02.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.02.2021 г.

Справка по чл. 77, 31.01.2021 г.

Справка по чл. 77, 15.01.2021 г.

Справка по чл. 77 за 2020 г.

Справка по чл. 77 за 2019 г.

Справка по чл. 77 за 2018 г.

Финансови отчети

2023 г – Шестмесечен отчет част 3 (справки по образец)

2023 г – Шестмесечен отчет част 2

2023 г – Шестмесечен отчет част 1

2022 г.–ГФО и доклад за дейността

2022 г. – Доклад на одитора

2022г.- Справки за договорни фондове.

2022 г.- Шестмесечен отчет част втора;

2022 г.- Шестмесечен отчет част първа;

2022 г.- Шестмесечен отчет част трета. /справки образец/

2021 г. – Годишен отчет

2021 г.-  Доклад за дейността

2021 г. – Доклад на одитора

2021 г. – Справки за Договорни фондове

2021 г. – Шестмесечен отчет част трета

2021 г. – Шестмесечен отчет част втора

2021 г. – Шестмесечен отчет част първа

2020 г. – Годишен отчет част трета

2020 г. – Годишен отчет част втора

2020 г. – Годишен отчет част първа

2020 г. – Шестмесечен отчет част трета

2020 г. – Шестмесечен отчет част втора

2020 г. – Шестмесечен отчет част първа

2019 г. – Годишен отчет част трета

2019 г. – Годишен отчет част втора

2019 г. – Годишен отчет част първа

2019 г. – Шестмесечен отчет част трета

2019 г. – Шестмесечен отчет част втора

2019 г. – Шестмесечен отчет част първа

2018 г. – Годишен отчет част трета

2018 г. – Годишен отчет част втора

2018 г. – Годишен отчет част първа

2018 г. – Шестмесечен отчет част трета

2018 г. – Шестмесечен отчет част втора

2018 г. – Шестмесечен отчет част първа