Нашият екип

Кои сме ние

Екип от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на финансите и управлението на активи.
Николай<br>Колев

Николай
Колев Неизпълнителен член на Съвета на директорите

Дългогодишният му професионален опит в сферата на финансовите пазари и търговията с финансови инструменти започва през 1993 г. като валутен дилър в Първа Частна Банка АД, за да премине през Главен дилър до директор на дирекция „Пазари и ликвидност“ в Общинска банка АД. От 2008 г. до 2018 г. е член на Управителния съвет на Общинска банка АД, а от 2007 г. до 2018 г. е заместник-председател на УД „Общинска Банка Асет мениджмънт“ ЕАД. През 2017 г. придобива научна степен „доктор“  (по икономика) в СА „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов.

Иван<br>Вълчев

Иван
Вълчев Представител на МК Брокерс АД – неизпълнителен член на Съвета на директорите

От 2006 г. да момента заема позицията Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на МК Брокерс АД /бивше наименование  „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД/, което дружество е и едноличен собственик на капитала на управляващото дружество. Започва трудовата си кариера през 1994 г. като експерт „Държавни ценни книжа“ в управление „Фискални услуги“  на Българска Народна Банка, след което заема позицията началник отдел „Дилърски операции“ в управление „Ликвидност и финансови пазари“ в Българска Пощенска Банка АД от 1995 г. до 2006 г.

Росица<br>Радилова

Росица
Радилова Изпълнителен член на Съвета на директорите

През 2002 г. придобива степен „магистър“ по право в СУ „Св. Климент Охридски“ с допълнителни специализации „Правораздаване“ и „Международно право и международни отношения“.  От 2005 г. до 2017 г. работи като юрист в Токуда Банк АД, като заема различни позиции от юрисконсулт до ръководител сектор „Инвестиции и човешки ресурси“ в направление „Правно“, член на Кредитния комитет и ръководител отдел „Вътрешен контрол“ на Банката като инвестиционен посредник. От 2017 г. до 2017 г. е ръководител отдел „Нормативно съответствие“ в УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД /ново наименование „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Росен<br>Георгиев

Росен
Георгиев Прокурист

През 2006 г. придобива степен магистър „Финансов контрол“ в УНСС. Трудовия си стаж започва през 2003 г. като служител в отдел „Бек офис“ в ИП „Капман“ АД. От 2004 г. до 2006 г. заема позицията изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Инвестиционно дружество „Капман капитал“ АД. От 2006 г. до момента работи в МК Брокерс АД като последователно е бил Главен дилър „Държавни ценни книжа“, а от 2007 г. до момента – инвестиционен консултант.