Нашият екип

Кои сме ние

Екип от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на финансите и управлението на активи.
Соня<br>Георгиева

Соня
Георгиева Неизпълнителен член на Съвета на директорите

Соня Георгиева – Неизпълнителен член на Съвета на директорите. През 2005 г. завършва висшето си образование, като придобива степен магистър по „Публична администрация – Европейска интеграция“ в ТУ – София, а през 2003 г. придобива степен „бакалавър по „Международни икономически отношения“ в Академия на икономическите науки, Букурещ. През 2005 г. кариерата й започва в банковия сектор като дилър „клиентски продажби“ в „Банка ДСК“ ЕАД до 2007 г., през която година стартира в Инвестбанк АД на позиция „Дилър и брокер финансови инструменти“- главен експерт „Ликвидност и капиталови пазари“. Продължава кариерата си на различни позиции в БАКБ АД, ИП Интеркапитал Маркетс АД и Токуда Банк АД. Притежава сертификат за брокер, издаден от КФН и за работа с ДЦК, издаден от Министерство на финансите. Владее отлично английски, руски и румънски езици.

Иван<br>Вълчев

Иван
Вълчев Представител на МК Брокерс АД – неизпълнителен член на Съвета на директорите

От 2006 г. да момента заема позицията Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на МК Брокерс АД /бивше наименование  „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД/, което дружество е и едноличен собственик на капитала на управляващото дружество. Започва трудовата си кариера през 1994 г. като експерт „Държавни ценни книжа“ в управление „Фискални услуги“  на Българска Народна Банка, след което заема позицията началник отдел „Дилърски операции“ в управление „Ликвидност и финансови пазари“ в Българска Пощенска Банка АД от 1995 г. до 2006 г.

Росица<br>Радилова

Росица
Радилова Изпълнителен член на Съвета на директорите

През 2002 г. придобива степен „магистър“ по право в СУ „Св. Климент Охридски“ с допълнителни специализации „Правораздаване“ и „Международно право и международни отношения“.  От 2005 г. до 2017 г. работи като юрист в Токуда Банк АД, като заема различни позиции от юрисконсулт до ръководител сектор „Инвестиции и човешки ресурси“ в направление „Правно“, член на Кредитния комитет и ръководител отдел „Вътрешен контрол“ на Банката като инвестиционен посредник. От 2017 г. до 2019 г. е ръководител отдел „Нормативно съответствие“ в УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД /ново наименование „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Росен<br>Георгиев

Росен
Георгиев Прокурист

През 2006 г. придобива степен магистър „Финансов контрол“ в УНСС. Трудовия си стаж започва през 2003 г. като служител в отдел „Бек офис“ в ИП „Капман“ АД. От 2004 г. до 2006 г. заема позицията изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Инвестиционно дружество „Капман капитал“ АД. От 2006 г. до момента работи в МК Брокерс АД като последователно е бил Главен дилър „Държавни ценни книжа“, а от 2007 г. до момента – инвестиционен консултант.