Услуги

Какво правим

Осигуряваме професионални алтернативи за управление на капитали, инвестиции и спестявания. Сега и за в бъдеще.

Инвестиционно консултиране

Богата гама от инвестиционни консултации

 • Рисков профил на инвеститора
 • Инвестиционни проучвания
 • Източници на финансиране
 • Секторни пазарни анализи
 • Бизнес план и финансов модел

Взаимни фондове

Алтернативна форма на инвестиране

 • Достъп до световните пазари
 • Възвръщаемост при контролиран риск
 • Бърза ликвидност при нужда от средства
 • 0% данък върху доходите
 • Минимална инвестиция: 100 лв.

Индивидуални портфейли

За тези, които търсят индивидуален подход

 • Индивидуална оценка на целите
 • Гъвкава инвестиционна стратегия
 • Високо ниво на дискретност
 • Редовна и подробна отчетност
 • Минимална инвестиция: 50 000 лв