Начало

Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД

Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД специализира в организирането и управлението на колективни инвестиционни схеми, управлението на индивидуални портфейли, както и предоставянето на инвестиционни консултации. Компанията е собственост на МК Брокерс АД – български лицензиран инвестиционен посредник, с 15 години опит в сферата на финансовите пазари.

Уважаеми инвеститори,

с настоящото Ви уведомяваме, че след преминаване на процедура относно намерение за придобиване на квалифицирано участие от ИП „МК Брокерс“ АД в УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД, на 27.01.2021 г. ИП „МК Брокерс“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175007052 придоби пряко квалифицирано дялово участие в размер на 317 371 броя акции, представляващи 100 % от капитала на УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД.

Новото наименование на управляващото дружество е „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204319264, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000, ул. Мальовица № 2, ет. 1.

Подробна информация се съдържа и по партидата на дружеството на сайта на Агенцията по вписванията.

Договорен Фонд Смарт Глобал Фънд

Договорен Фонд Смарт Глобал Фънд

Доверете се на професионален екип с 15 години опит да управлява парите ви.

Инвестиционно консултиране

Инвестиционно консултиране

Богата гама от инвестиционни консултации

Индивидуални портфейли

Индивидуални портфейли

За тези, които търсят индивидуален подход

Нови възможности за вашия капитал!

Сигурност. Доходност. Спокойствие.

Услугите, които предоставяме на нашите клиенти са изцяло съобразени с нуждите и целите им, както и с най-високите изисквания за прозрачност и регулация. Независимо дали става въпрос за лични или корпоративни финанси, подходът ни е структуриран по начин, който да извлече максимална полза за вас или вашия бизнес.

Взаимните фондове на компанията предоставят различни възможности за растеж на капитала. Всеки фонд има строго определени правила за управление на активите и инвестиране на набраните средства. Независимо от конкретния профил, има някои общовалидни предимства на взаимните фондове:

  • Професионално управление
  • Диверсификация и управление на риска
  • Икономия от мащаба и ниски разходи
  • Висока ликвидност при нужда от пари

Глобални пазари

Глобални пазари

Работим на световните пазари, с което помагаме на клиентите да са винаги в крак с актуалните тенденции и най-новите възможности, неограничени от това къде се намират в момента.

Иновативни технологии

Иновативни технологии

Използваме технологии и системи, които ни позволяват да управляваме процесите по-ефективно, от което най-много печелят нашите клиенти – по-добро обслужване на по-ниска цена.

Индивидуален подход

Индивидуален подход

Напълно сме наясно, че когато става дума за пари и управление на активи, всяка ситуация е уникална. Затова и всеки наш клиент получава 100% от нужното внимание от първия ден.

Кои сме ние

Екип от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на финансите и управлението на активи.
Соня<br>Георгиева

Соня
Георгиева Неизпълнителен член на Съвета на директорите

Соня Георгиева – Неизпълнителен член на Съвета на директорите. През 2005 г. завършва висшето си образование, като придобива степен магистър по „Публична администрация – Европейска интеграция“ в ТУ – София, а през 2003 г. придобива степен „бакалавър по „Международни икономически отношения“ в Академия на икономическите науки, Букурещ. През 2005 г. кариерата й започва в банковия сектор като дилър „клиентски продажби“ в „Банка ДСК“ ЕАД до 2007 г., през която година стартира в Инвестбанк АД на позиция „Дилър и брокер финансови инструменти“- главен експерт „Ликвидност и капиталови пазари“. Продължава кариерата си на различни позиции в БАКБ АД, ИП Интеркапитал Маркетс АД и Токуда Банк АД. Притежава сертификат за брокер, издаден от КФН и за работа с ДЦК, издаден от Министерство на финансите. Владее отлично английски, руски и румънски езици.

Иван<br>Вълчев

Иван
Вълчев Представител на МК Брокерс АД – неизпълнителен член на Съвета на директорите

От 2006 г. да момента заема позицията Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на МК Брокерс АД /бивше наименование  „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД/, което дружество е и едноличен собственик на капитала на управляващото дружество. Започва трудовата си кариера през 1994 г. като експерт „Държавни ценни книжа“ в управление „Фискални услуги“  на Българска Народна Банка, след което заема позицията началник отдел „Дилърски операции“ в управление „Ликвидност и финансови пазари“ в Българска Пощенска Банка АД от 1995 г. до 2006 г.

Росица<br>Радилова

Росица
Радилова Изпълнителен член на Съвета на директорите

През 2002 г. придобива степен „магистър“ по право в СУ „Св. Климент Охридски“ с допълнителни специализации „Правораздаване“ и „Международно право и международни отношения“.  От 2005 г. до 2017 г. работи като юрист в Токуда Банк АД, като заема различни позиции от юрисконсулт до ръководител сектор „Инвестиции и човешки ресурси“ в направление „Правно“, член на Кредитния комитет и ръководител отдел „Вътрешен контрол“ на Банката като инвестиционен посредник. От 2017 г. до 2019 г. е ръководител отдел „Нормативно съответствие“ в УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД /ново наименование „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Българска асоциация на управляващите дружества

ОТ 16.04.2024 г. Смарт Фънд Асет Мениджмънт АД е пълноправен член на БАУД. С членството си ние целим както въвеждане на най-добрите практики от индустрията, така и максимална възможност за позитивно стратегическо въздействие върху капиталовите пазари в България.

Години опит

Взаимен фонд

фокус към клиента