Blog

Росен
Георгиев

През 2006 г. придобива степен магистър „Финансов контрол“ в УНСС. Трудовия си стаж започва през 2003 г. като служител в отдел „Бек офис“ в ИП „Капман“ АД. От 2004 г. до 2006 г. заема позицията изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Инвестиционно дружество „Капман капитал“ АД. От 2006 г. до момента работи в МК Брокерс АД като последователно е бил Главен дилър „Държавни ценни книжа“, а от 2007 г. до момента – инвестиционен консултант.