Blog

Иван
Вълчев

От 2006 г. да момента заема позицията Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на МК Брокерс АД /бивше наименование  „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД/, което дружество е и едноличен собственик на капитала на управляващото дружество. Започва трудовата си кариера през 1994 г. като експерт „Държавни ценни книжа“ в управление „Фискални услуги“  на Българска Народна Банка, след което заема позицията началник отдел „Дилърски операции“ в управление „Ликвидност и финансови пазари“ в Българска Пощенска Банка АД от 1995 г. до 2006 г.