Blog

Соня
Георгиева

Соня Георгиева – Неизпълнителен член на Съвета на директорите. През 2005 г. завършва висшето си образование, като придобива степен магистър по „Публична администрация – Европейска интеграция“ в ТУ – София, а през 2003 г. придобива степен „бакалавър по „Международни икономически отношения“ в Академия на икономическите науки, Букурещ. През 2005 г. кариерата й започва в банковия сектор като дилър „клиентски продажби“ в „Банка ДСК“ ЕАД до 2007 г., през която година стартира в Инвестбанк АД на позиция „Дилър и брокер финансови инструменти“- главен експерт „Ликвидност и капиталови пазари“. Продължава кариерата си на различни позиции в БАКБ АД, ИП Интеркапитал Маркетс АД и Токуда Банк АД. Притежава сертификат за брокер, издаден от КФН и за работа с ДЦК, издаден от Министерство на финансите. Владее отлично английски, руски и румънски езици.